Dịch vụ email tổ chức/doanh nghiệp KHÔNG GIỚI HẠN
Dịch vụ email tổ chức/doanh nghiệp KHÔNG GIỚI HẠN
ECOMPANY mang đến dịch vụ khác biệt giúp tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tối ưu tài nguyên và hiệu quả trên từng đồng chi phí đầu tư.

Dịch vụ EMAIL TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP do ECOMPANY cung cấp KHÔNG GIỚI HẠN số lượng tài khoản dùng chung hệ thống tài nguyên, điều đó có nghĩa bạn có thể tạo 1000 tài khoản email cho tất cả nhân sự trọng tổ chức trong khi chỉ cần sử dụng 1 GB dung lượng thay vì phải đầu tư ngay 1000 GB cho 1000 tài khoản mail ngay ban đầu. Chúng tôi gọi đó là "Dùng tới đâu, đầu tư đến đó".

Sau đây là gói dịch vụ email không giới hạn dành cho tổ chức/doanh nghiệp

EMAIL KHÔNG GIỚI HẠN TÀI KHOẢN

 

 

EMAIL KHÔNG GIỚI HẠN

  • 1GB

  • Service

Số lượng tài khoản

Không giới hạn

(lên đế 1000 users)

Yes

Yes

Dung lượng

1 GB

Hỗ trợ IMAP

Yes

Hỗ trợ POP3

Yes

Hỗ trợ SMTP

Yes

WebAdmin

Yes

Web Client

Yes

Hỗ trợ kết nối EPS Mail Client

Yes

Hỗ trợ kết nối với các mail client (outlook, gmail, …)

Yes

Hỗ trợ giao thức bảo mật TLS

YesSao lưu dữ liệu

1 tuần/lần

Yes

*

Chi phí

(VND/ năm)

990.000

500.000

+250.000/GB


Đăng ký dịch vụ
Quý khách đăng ký dịch vụ bằng cách điền vào mẫu sau, bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc sau khi nhận được phiếu yêu cầu của của quý khách.