EPS Sales Online - Bảng giá giải Pháp quản lý bán hàng online
EPS Sales Online - Bảng giá giải Pháp quản lý bán hàng online
EPS Sales Online là giải pháp quản lý và bán hàng online được thiết kế riêng để giúp bạn xây dựng hệ thống kinh doanh online thành công bằng cách kết hợp giải pháp quản lý bán hàng và shop online tạo thành giải pháp duy nhất giúp bạn có ngay hệ thống kinh doanh vượt trội.

Chi phí khi triển khai EPS Sales Online được liệt kê theo bảng sau:

#

Ứng dụng

Đơn giá/năm

1

Shop Online

·        Giao diện mặc định, hỗ trợ thay đổi màu sắc, opensource (*)

·        Order Form

·        Affiliate Tool

·        Hỗ trợ hoạt động trên tên miền riêng (dạng tenshoponline.com) (**)

6.000.000 đ

2

Livechat

1.200.000 đ

3

Ứng dụng quản lý bán hàng

·        Quản lý bán hàng

·        Quản lý đơn hàng tái sử dụng

·        Quản lý báo giá

·        Quản lý kho hàng

·        Quản lý voucher

·        Quản lý tài chính

·        Sales Client

6.980.000 đ

4

Tin tức nội bộ/trực tuyến

1.200.000 đ

Tổng cộng

15.380.000 đ

Giá ưu đãi

3.980.000 đ


Lưu ý: 
  • (*) chúng tôi cung cấp mã nguồn cho các nhà phát triển để có thể thay đổi giao diện của shop online.
  • (**) khách hàng chịu chi phí hosting và tên miền