Quản lý đặt phòng

Quản lý đặt phòng: Đây là nơi thống kê cho bạn biết tổng phiếu đặt dịch vụ, tổng giá trị của các đơn đặt dịch vụ và các phiếu đặt đã thanh toán được bao nhiêu.