Quản lý tầng trong tòa nhà
Việc tiếp theo bạn sau khi đã hoàn thành quản lý tòa nhà đó là bước quản lý các tầng trong tòa nhà .Để quản lý bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây: