Hướng dẫn thay đổi hóa dơn
Bước 1:  Đăng nhập truy cập ứng dụng Booking & Services

home.png

Bước 2:  Truy cập cài đặt

in-an1.png
1) Vào phân hệ Thiết lập
2) Trong thiết lập bạn chọn In ấn

Bước 3: Thay đổi nọi dung hóa đơn

in-an.png
1) Thay đổi tiêu đề trên và lô gô in trên hóa đơn
2) Cài đặt nội dung cho hóa đơn dành cho kiểu in mặc định in truyền thống trên khổ giấy A5
3) Cài đặt nội dung cho hóa đơn dành cho kiểu in trên máy in siêu thị

Cuối cùng để hệ thống lưu lại các thông tin bạn mới chỉnh sửa và thêm bạn chọn Cập nhật tại góc phải của màn hình

Trên đây là hướng dẫn giúp các bạn thêm mới chỉnh sửa  nội dung trang in hóa đơn. Chúc các bạn thành công !