Xem lọc hiệu suất khai thác và thống kê
Thống kê là nơi thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu và tính toán hiệu suất khai thác sử dụng phòng của tòa nhà/ khách sạn theo thời gian. Giúp bạn tổng kế, dự đoán và có kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

Để xem các thống kê hiệu suất khai thác bạn làm theo các hướng dẫn phía dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng Booking & Service

home.png

Bước 2: Xem và lọc hiệu suất khai thác.

1) Xem hiệu suất 

thong-ke-4.png
 - Chọn phân hệ Thống kê
 - Tiếp theo chọn mục Hiệu suất khai thác.
Tại đây hiển thị các thống kê hiệu suất của bạn bao gồm:
- Dấu tích xanh thể thiện cho ngày có khách hàng đặt phòng
- Tầng và phòng bên mép trái bảng.
- Thời gian và hiệu số % bên mép phải bảng và chân trang.

2) Lọc theo tòa nhà/ khách sạn và thời gian

thong-ke-5.png

Lọc hiêu suất gồm điều kiện lọc như sau:

- Theo địa điểm: Tòa nhà/ khách sạn
- Khoảng thời gian cần xem hiệu suất.
- Chọn hiển thị để biểu đồ được thể hiện các điều kiện lọc trên.

3) Xem thống kê

thong-ke-6.png

 - Chọn phân hệ Thống kê.
 - Tiếp theo chọn mục Thống kê.

Tại đây sẽ hiển thị mặc định biểu đồ khoảng thời gian từ đấu tháng tới cuối tháng. Biểu đồ thể hiện số lượt đặt theo thứ trong tuần, số lượng đặt cùng với đó là biểu đồ thể hiện % thống kê sử dụng các ngày trong tuần.

4) Lọc thống kê

thong-ke-7.png
- Lọc theo tòa nhà/ khách sạn.
- Lọc trong khoảng thời gian.
- Lọc theo các ngày trong tuần hoặc tháng trong năm.
- Chọn hiển thị để màn hình biếu diễn theo điều kiện lọc.

Trên đây là các bước giúp bạn xem và lọc Hiệu suất khai thác và biểu đồ Thống kê thể hiện lượng khách đặt phòng  trong tòa nhà/ khách sạn của bạn. Chúc các bạn thành công!