Hướng dẫn lọc quản lý Email

Điểm nổi bật nhất của hệ thống Email trong bộ phần mềm Ecompany đó chính là việc bạn có thể quản lý được toàn bộ Email của từng Email gửi đi, từng nhân sự phụ trách Email đến, gửi ra bên ngoài. Để giúp bạn quản lý với các điểm nổi bật trên bạn làm theo các bước sau đây:

 

(1) Bạn chọn phần bộ lọc của hệ thống Email tại góc trên bên tay phải màn hình

 

(2) Lọc tài khoản nhân sự theo phòng ban ( Khi hệ thống đã được thiết lập phòng ban và các nhân sự đã phân bổ theo phòng ban thì đây là nơi để bạn chọn lọc )

 

(3) Lọc theo Email gửi đi ( Nếu như bạn có nhiều Email được cài đặt)

 

(4) Lọc theo tài khoản trên hệ thống đang làm việc hoặc đã nghỉ

 

(5) Sau khi bạn chọn trạng thái của nhân sự tại mục (2) (3) (4) sẽ hiển thị ra từng tài khoản để bạn có thể lọc xem thông tin của từng tài khoản đó.

 

(6) Lọc theo Email đến hoặc là Form phản hồi của khách hàng

 

(7) Chọn lọc Email đã đọc hoặc chưa đọc

 

(8) Tìm kiếm Email mục tiêu theo từ khóa

 

(9) Cuối cùng sau khi đã chọn được các điều kiện lọc ở các mục trên bạn chọn Hiển thị sau đó trên màn hình sẽ hiển thị cho bạn các Email theo điều kiện bạn đã chọn ở trên.

 

Để quản lý một hệ thống Email được tích hợp cùng lúc nhiều Email và cùng với đó là nhiều tài khoản cùng sử dụng bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn trên.

Chúc các bạn thành công!