Hướng dẫn cài đặt Email gửi đi

Nếu bạn đang sở hữu hệ thống Email doanh nghiệp riêng để kết nối với hệ thống của Ecompany bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Cài đặt Email mới

(1) Chọn mục Cài đặt

(2) Tiếp theo bạn chọn Danh sách Email gửi đi

(3) Bạn chọn Thêm tại góc trên bên phải màn hình.

 

Bước 2: Nhập thông tin

Sau khi đã hoàn thành  Bước 1 trên màn hình sẽ hiển thị mục điền thông tin 

(1) Tiêu đề Email gửi đi

(2) Chọn phòng ban quản lý Email

(3) Nhập thông tin kỹ thuật Email của bạn

(4) Cập nhật

Sau khi đã Cập nhật bạn hãy quay trở lại hộp thư để gửi nhận Email xem hệ thống đã hoạt động chưa. Nếu hệ thống chưa thể hoạt động bạn vui lòng quay trở lại Cài đặt để kiểm tra lại nội dung thông tin đã nhập lên.

Trong trường hợp bạn đã kiểm tra mà vẫn chưa được bạn hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được giải đáp.

 

Cập nhật chỉnh sửa, xóa tài khoản và hệ thống Email:

(1)  Nhấn chọn chuột phải vào Email gửi đi

(2) Để chỉnh sửa thông tin bạn nhấn chọn Cập nhật

(3) Nếu bạn muốn xóa đi Email gửi đi bạn chọn Ản

 

Trên đây là hướng dẫn cài đặt Email doanh nghiệp của bạn lên hệ thống Ecompany.

Chúc các bạn thành công!