Booking & Services

Chào mừng bạn đến với mục hướng dẫn sử dụng bộ giải phải dành cho khách sạn nhà nghỉ. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các hướng dẫn chi tiết để bạn có thể thay đổi nội dung quản lý cho chính khách sạn của bạn. 

Hãy chọn các nội dung sau để được hướng dẫn. 

number1.png 


Hướng dẫn đặt phòng


Thao tác lọc xem các dịch vụ


Hướng dẫn nhận, trả, hủy và sửa thông tin phòng


 

·      

number2.png

Quản lý đặt phòng


Hướng dẫn lọc


Quản lý đặt phòng

                                       

·       

number3.png
Sản phẩm/Dịch vụ

 

Thêm mới Sản phẩm/Dịch vụnumber4.png
Thiết lập

 

Thiết lập  hệ thống     

 


number5.pngThống kê

       

Xem thống kê dịch vụ


 


number6.png
Quản lý cài đặt

       

Hướng dẫn cài đặt chung