Hướng dẫn đăng bài trên News Feed

News Feed với giao diện trực quan, sử dụng đơn giản nên mỗi thành viên có thể dễ dàng chia sẻ những nội dung về công việc, những kiến thức bổ ích cho các thành viên trong tổ chức.


Tại trang chủ có một hộp nhỏ Tạo bài viết, bạn nhấp chuột vào hộp đó.

tao-tin-moi-tu-trang-chu.png

Thông tin bài viết sẽ bao gồm các phần sau:
  • Ở vị trí số 1: bạn nhập Tiêu đề bài viết
  • Ở vị trí số 2: bạn nhập Nội dung bài viết
  • Ở vị trí số 3: bạn đính kèm các Hình ảnh hoặc Video từ Youtube
  • Ở vị trí số 4: bạn phân loại bài viết theo Danh mục và chọn phạm vi hiển thị cho bài, nếu chọn Công khai bài sẽ được hiển thị với tất cả các thành viên; nếu chọn Trong phòng ban thì bài viết sẽ hiển thị cho các thành viên trong phòng ban đó và nếu nội dung đó bạn không muốn chia sẻ thì để Cá nhân.
Sau khi cập nhật các thông tin đầy đủ bạn ấn nút Đăng

Chúc bạn thành công!