Hướng dẫn sử dụng và tạo Form hỗ trợ

I). Tạo Nhóm hỗ trợ

Bước 1: Thêm nhóm hỗ trợ

(1) Trong mục cài đặt bạn chọn Nhóm hỗ trợ

(2) Bạn chọn thêm tại góc phải màn hình


Bước 2: Nhập thông tin nhóm hỗ trợ

(1) Cài đặt tiêu đề Nhóm

(2) Cài đặt Email nhận thông tin hỗ trợ từ Nhóm

(3) Thứ tự trong danh sách và hiển thị

(4) Sau khi đã điền thông tin ở các bước trên bạn chọn Cập nhật để lưu thông tin.


Chỉnh sửa, cập nhật và xóa Nhóm hỗ trợ.

(1) Nhấn chọn chuột phải vào Nhóm bạn muốn thay đổi

(2) Để chỉnh sửa bạn chọn Cập nhật

(3) Nếu bạn muốn xóa đi Nhóm hỗ trợ bạn chọn Xóa


 

II). Tạo Form hỗ trợ

Bước 1: Tạo Form hỗ trợ

(1) Chọn Nhóm hỗ trợ trong mục Cài đặt

(2) Nhấn Thêm Form tại góc trên bên phải trên màn hình


Bước 2: Thông tin Form

(1) Cài đặt thông tin Form  sẽ được gửi đến Nhóm hỗ trợ nào.

(2) Tên tiêu đề nút của Form.

(3) Đường dẫn hiển thị Form.

(4) Cài đặt các thông tin tại đây nếu bạn cần các thông tin mà người gửi tới cần phải cung cấp.

(5) Đường dẫn trực tiếp ( Với đường dẫn này bạn có thể gửi trực tiếp cho khách hàng của bạn để họ gửi lại thông tin cần bạn hỗ trợ).

(6) Đoạn code gắn lên website, landingpage,… ( Với đoạn code này bạn có thể gắn lên các website của bạn trong các mục như liên hệ, hỗ trợ ).


Trên đây là hướng dẫn khởi tạo nhóm hỗ trợ và tạo form hỗ trợ khách hàng.

Chúc các bạn thành công!