Tổng Quan Dịch vụ
Tổng quan Dịch vụ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan với biểu đồ tăng trưởng giá trị dịch vụ và biểu đồ mức độ đóng góp doanh số của các sản phẩm/ dịch vụ trong doanh nghiệp. Để trải nghiệm tính năng tuyệt vời này, mời bạn làm theo hướng dẫn dưới đây

Trong Tổng Quan, bạn lựa chọn Dịch vụ, bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy biểu đồ tăng trưởng giá trị dịch vụ và biểu đồ mức độ đóng góp doanh số của các sản phẩm/ dịch vụ trong doanh nghiệp.

TongQuanDichVu.jpg

Tại đây, bạn có thể nhanh chóng lựa chọn lọc theo một hoặc nhiều cách thức rất đơn giản dưới đây:

1. Lọc theo phòng ban: bạn có thể chọn lọc theo các tiêu chí như: lọc theo một hoặc nhiều tài khoản nhân sự, lọc theo các phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp, lọc tất cả,...

2. Lọc theo nhóm dịch vụ: bạn có thể lọc theo danh sách nhóm dịch vụ đã cài đặt

3. Lọc theo khoảng thời gian: bạn lọc bằng cách lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc

4. Bạn lựa chọn cách thức hiển thị theo ngày, tuần, tháng rồi nhấp chuột chọn Hiển thị.png

TongQuanDichVu2.jpg

Như vậy, chỉ cần sử dụng các thông tin được thống kê trong màn hình này là cả nhân sự và người quản lý hoàn toàn có thể nắm bắt được quá trình làm việc của mình một cách trực quan
nhằm đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả.


Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!