Cài đặt chung

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn  biểu tượng “CRM”

CaiDatChung1(New).jpg

Bước 2Bạn chọn vào module "Quản trị"

CaiDatChung2(New).jpg


Bước 3:

  • Trong ô số 1 là bảng mã do bạn tự thêm để quy định ngầm đó là mã của nội dung gì và độ dài ký tự quy định của mã đó
  • Trong ô số 2 là các đơn vị chuẩn bạn có thể lựa chọn dùng trong phần mềm
  • Nếu doanh nghiệp bạn có nhiều địa điểm thì chọn ô “Kích hoạt bán hàng đa điểm” còn nếu chỉ có 1 điểm bán hàng thì không chọn kích hoạt và ở dưới là “Điểm bán hàng mặc định” của doanh nghiệp bạn trong phần mềm
  • Khi đã điền đầy đủ nội dung bạn chọn “Lưu thông tin” vào hệ thống

CaiDatChung3(New).jpg


Đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.