Hướng dẫn sử dụng xem và cập nhật sản phẩm
Để xem thông tin của sản phẩm và có thể chỉnh sửa thay đổi thông tin sản phẩm, bạn làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Trong phân hệ Sản phẩm/Dịch vụ bạn chọn một sản phẩm cần chỉnh sửa và chuột phải chọn mục 2 Xem và cập nhật để tiến hành chỉnh sửa sản phẩm. 

spdv_quanlyspdv-4.png

Bước 2: Hình dưới bạn chỉnh sửa Thông tin sản phẩm. 
 
spdv - xem va cap nhat san pham 2.png

Bước 3: Chỉnh sửa Mô tả chi tiết  sản phẩm. 
 spdv - xem va cap nhat san pham 3.png

Bước 4: Chỉnh sửa Hình ảnh cho sản phẩm: nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh sản phẩm khác, bạn Chọn tệp rồi tải lên hình ảnh mới  để thay thế hình ảnh cũ. 

spdv - them spdv 6.png
 
Bước 5: Sau khi hoàn thành chỉnh sửa thông tin, mô tả chi tiết, hình ảnh, bạn nhấp chuột vào Cập nhật. 
Vậy là bạn đã chỉnh sửa thành công cho sản phẩm của mình rồi đấy.

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!