Thay đổi fanpage trên website
Trên website EPS chúng tôi đã tích hợp thêm tiện ích như hiển thị fanpage của bạn lên để các khách hàng có thêm nguồn thông tin về sản phẩm của bạn từ facebook.

7.png

Dưới đây là các bước hướng dẫn thay đổi:

Bước 1:  Truy cập hệ thống quản trị

8.png

Bước 2: Vào thư mục cài đặt Web

12.png

Bước 3: Tới phân hệ Tiện ích khác

10.png

Bước 4: Thay đổi đường dẫn

11.png

Trong hình ảnh này bạn lưu ý  thay đổi đường dẫn là phần đã được gạch chân. 

13.png

Bạn cần copy đường dẫn tại trang chủ fanpage trên facebook của mình sau đó dán vào phần đã được gạch đỏ.

Trên đây là các bước giúp bạn thay đổi facnpage facebook trên website. Chúc các ban thành công! 
Thay đổi fanpage trên website
Trên website EPS chúng tôi đã tích hợp thêm tiện ích như hiển thị fanpage của bạn lên để các khách hàng có thêm nguồn thông tin về sản phẩm của bạn từ facebook.

7.png

Dưới đây là các bước hướng dẫn thay đổi:

Bước 1:  Truy cập hệ thống quản trị

8.png

Bước 2: Vào thư mục cài đặt Web

12.png

Bước 3: Tới phân hệ Tiện ích khác

10.png

Bước 4: Thay đổi đường dẫn

11.png

Trong hình ảnh này bạn lưu ý  thay đổi đường dẫn là phần đã được gạch chân. 

13.png

Bạn cần copy đường dẫn tại trang chủ fanpage trên facebook của mình sau đó dán vào phần đã được gạch đỏ.

Trên đây là các bước giúp bạn thay đổi facnpage facebook trên website. Chúc các ban thành công!