Hướng dẫn thêm nhóm tin tức

Cũng giống như danh mục sản phẩm nhóm tin tức cũng dùng để bạn có thể phân loại các nhóm tin như tin nổi bật hoặc tin hot ngay tại trang chủ. Để thêm mới danh mục bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây. 

Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Web

1.png

 

Bước 2: Bạn tìm đến phân hệ Thông tin/ Tin tức và làm các thao tác sau:

7.png

1)    1) Bạn chọn phân hệ Thông tin/ Tin tức

2)    2) Tiếp theo bạn chọn Nhóm tin

3)    3) Chọn “Thêm”

Bước 3: Thêm mới nhóm tin tức

8.png1) Mã vị trí 

2) Tên danh mục tin tức mới

3) Mô tả danh mục

4) Thứ tự hiển thị của danh mục trên trang tin tức

5) Hiển thị trên trang chủ ( danh mục được hiển thị tại trang tin tức) và Hiển thị ( danh mục tin tức được hiển thì trên trang )

6) Cuối cùng bạn chọn “Cập nhật” để lưu lại danh mục mới được khởi tạo

(Lưu ý: Tại mục Mã vị trí gồm có 2 mã cho 2 nhóm tin là TOPHOT . Đây là hai vị trí được cố định hiển thị tại trang chủ của website)

Trên đây là hướng đẫn tạo mới một danh mục tin tức. Chúc các bạn thành công.