Hướng dẫn sử dụng Email

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, thư điện tử đóng một vai trò rất quan trọng được sử dụng rộng rãi từ cá nhân đến các tổ chức doanh nghiệp. Nhưng để doanh nghiệp có thể quản lý tốt các email từ nhân sự làm việc với khách hàng sẽ dễ dàng hơn với hệ thống Email của Ecompany.

Ecompany xin mời Quý khách hàng xem tìm hiểu tính năng của Email tại các mục dưới đây:


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Email

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Form hỗ trợ