Hướng dẫn lưu khách hàng

Để lưu thông tin một khách hàng mới  bạn làm như sau:

(1) Nhấn chọn chuột phải vào Email khách hàng mới gửi đến và chưa lưu trên hệ thống quản lý khách hàng của bạn.

(2) Chọn Lưu thông tin khách hàng


Sau đó trên màn hình sẽ hiển thị form nhập thông tin khách hàng. Tại đây bạn có thể thêm các thông tin khác của khách hàng để dữ liệu khách hàng được đầy đủ.

Khi đã có đầy đủ thông tin bạn chọn cập nhật để lưu lại khách hàng.


 

Để xem lại thông tin khách hàng đã lưu bạn làm như sau:

(1) Chọn danh sách ứng dụng tại góc phải màn hình

(2) Nhấp chọn ứng dụng Customers


Tại đây bạn chọn mục Khách hàng,


Trên đây là hướng dẫn lưu và xem thông tin khách hàng mới tới hệ thống của bạn.

Chúc các bạn thành công!