Hướng dẫn thêm mới album
Album là bộ sưu tập hình ảnh, video bạn muốn đưa lên trang web để giới thiệu về thương hiệu và tạo niềm tin cho khách hàng thông qua các hình ảnh và video. Để website của bạn có những album bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:
 
13.png

Để thêm mới album bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng Web


1.png

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm

14.png
1) Chọn phân hệ Hình ảnh/Video
2) Chọn phân hệ Album
3) Tại đây ban chọn Thêm

Bước 3: Tiếp tục các thao tác thêm thông tin

115.png

1) Mã vị trí (Có thể không nhập)
2) Tên nhóm hay tên album
3) Mô tả ngắn về album
4) Thứ tự sắp xếp các album trên trang
5) Cho phép hiển thị hoặc không hiển thị
6) Cập nhật để hệ thống lưu thông tin.

Trên đây là hướng dẫn cho bạn tạo mới một album hình ảnh và video trên trang web của mình. Tiếp theo album bạn cần thêm mới các hình ảnh, video để trang. Bạn có thể xem tại duói đây:
Thêm mới hỉnh vào album
Thêm video vào album