Hướng dẫn tích hợp chat fanpage facebook
Với việc cài đặt Chat Facebook này lên web sẽ giúp khách hàng của bạn có thể dễ dàng trò chuyện với fanpage của bạn thông qua tài khoản Facebook Messenger. 
Để tích hợp chat facebook lên website do EPS cung cấp bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập và tới mục Tiện ích

1.png

2.png
3.png


Bước 2: Thay đổi mã live chat
4.png

Trong phần tiện ích khác bạn tới phần Mã script livechat, phần được khoanh đỏ là mã script tự động của live chat hệ thống EPS. Việc bạn cần làm là lấy mã live chat facebook fanpage của bạn để thay vào đây.
Mã script có công thức như sau bạn copy thay thế vào mã script mặc định :

<div id='fb-root'></div>
<div class="hisella-messages">
    <div class="hisella-messages-outer">
        <div id="hisella-minimize">Trò chuyện với chúng tôi!</div>
        <div id="hisella-facebook" class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='300' data-hide-cover='false' data-href='[ đường dẫn fanpage facebook] ' data-show-facepile='true' data-show-posts='false' data-small-header='false' data-tabs='messages' data-width='250'></div>
    </div>
</div>

Tại phần được bôi đỏ bạn thay đường dẫn tới fanpage facebook của mình sau đó bạn quay lại trang web và kiểm tra lại.