Thêm tin vào nhóm tin
Các nhóm tin được hiển thị trên webisite thường sẽ là những tin nổi bật nhất mà bạn muốn đưa đến khách hàng vào đọc, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm tin vào nhóm đã được cấu hình sẵn trên một số mẫu giao diện.
10.png

Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Web

1.png

Bước 2: Tìm tói mục tin bạn muốn cho vào nhóm

11.png

1) Chọn mục thông tin/ tin tức
2) Chọn quản lý tin tức 
3) Nhấn chuột phải tại tin bạn muốn chuyển sang nhóm

Bước 3: Chuyển tin tới nhóm bạn muốn hiển thị

12.png

Cuối cùng bạn chọn cập nhật và kiểm tra hiển thị. Chúc các bạn thành công!