Hướng dẫn quản lý cài đặt chung
Cài đặt chung là nơi để bạn cài đặt các thông tin được sử dụng tại hệ thống của Booking & Services. 
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng bánh răng tại góc phải màn hình
he-thong-4.png
Bước 2: Tới cài đặt Booking & Services
he-thong-5.png

Bước 3: Quản lý cài đặt.
he-thong-6.png
1) Cài đặt cấu hình mã Booking: Mã này được hiển thị tại phiếu đặt dịch vụ
2) Nhóm khách hàng mặc định:
3) Kiểu in hóa đơn: Tại đây chúng tôi cung cấp cho bạn 2 kiểu in là trên khổ A4 và in trên máy in siêu thị.