Hướng dẫn lọc và xem ngày đặt
Tính năng lọc giúp bạn có thể xem được tình trạng hoạt động trong tòa nhà/ khách sạn theo chi tiết tòa nhà, tầng, thời gian.
Để sử dụng tính năng lọc bạn xem hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tới phân hệ Lễ tân
le-tan-8.png
Bước 2: Lọc theo dõi 
le-tan-6.png
Tại đây chúng tôi cung cấp cho bạn những điều kiện lọc bao gồm:
1) Lọc xem thông tin theo tòa nhà/ khách sạn
2) Thời gian: Tại đây bạn có thể chọn xem lại những thời gian trước đó bằng cách nhấn chọn vào ô thời gian.
3) Trạng thái phòng
4) Tại mục (4) bạn có thể nhanh chóng chọn một trạng thái phòng mong muốn. Khi bạn chọn một trạng thái bất kì trên màn hình sẽ hiển thị riêng các phòng có trạng thái bạn chọn, cùng với đó là màu sắc để bạn dễ phân biệt.

Ngoài những tính năng lọc trên bạn cũng có thể xem các ngày đã được đặt tại một phòng bất kì bằng cách sau:
le-tan-7.png

Tại phòng bạn muốn xem chi tiết những ngày đã được đặt rất đơn giản chỉ với một click trái vào hình lịch hiển thị trên phòng, khi đó màn hình của bạn sẽ hiển thị ra hình chi tiết như hình trên.

Trên đây là hướng dẫn giúp lọc xem thông tin đặt phòng trong tòa nhà/khách sạn của bạn. Chúc các bạn thành công !