Báo cáo Tổng hợp
Trong phân hệ "Tài chính", bạn chọn vào menu nhỏ "Báo cáo Tổng hợp":
bao-cao-1.png
Để xem Báo cáo tổng hợp chi tiết theo từng địa điểm bán hàng - kho hàng, bạn lọc theo:
bao-cao-2.png
Bạn còn có thể lọc nâng cao bằng cách nhấp chuột vào "Nâng cao", sau đó lọc theo các tiêu chí: lựa chọn "Phạm vi" (phòng ban, khoảng thời gian từ ngày đến ngày), theo tính chất khoản thu chi (đã xác nhận hay chưa xác nhận), theo tính chất nhân sự (đang làm hay đã nghỉ), lựa chọn chính xác từng nhân sự bằng cách tích vào ô vuông ô vuông.png trước tài khoản và nhấp "Lọc" để hoàn tất.
bao-cao-3.png