Hướng dẫn thêm sản phẩm/dịch vụ

Để thêm Sản phẩm ngoài cách thêm sản phẩm ở Custormer & Sales. Bạn còn có thể thêm Sản phẩm trực tiếp tại phân hệ Sản phẩm/Dịch vụ theo các bước hướng dẫn dưới đây:


Bước 1:  Truy cập vào hệ thống nhấp chuột vào biểu tượng Web ở phía góc phải phía trên màn hình. 

chọn web.pngCó 2 cách để bạn thêm mới Sản phẩm:

Cách 1: Bạn nhấp chuột vào phân hệ Sản phẩm/ Dịch vụ và chọn Thêm như hình


spdv-them spdv 2.pngCách 2: Bạn chọn một Sản phẩm/Dịch vụ và ấn chuột phải. Sau đó bạn chọn Thêm


spdv - them spdv 3.png


Bước 2: Sau khi chọn Thêm bạn sẽ điền các thông tin của sản phẩm bao gồm:

  • Bạn tích vào ô vuông  ô vuông.png để chọn loại Sản phẩm hoặc Dịch vụ.
  • Các thông tin để dễ dàng quản lý như: Tên, Mã, UPC/Barcode, Đơn vị, Giá, Thuế của sản phẩm/dịch vụ.
  • Thông tin chi tiết về: Khối lượng, thứ tự hiển thị, nếu là sản phẩm/dịch vụ có gia hạn bạn tích vào ô vuông ô vuông.png  Gia hạn và điền Chu kì (ngày) gia hạn của sản phẩm/dịch vụ đó.
  • Quản lý nút đặt hàng theo trạng thái luôn hiển thị, đặt hàng khi hết hàng, không đặt hàng khi hết hàng bằng cách chọn ô vuông ô vuông.png tương ứng bên cạnh. 
  • Tùy vào quyền truy cập của tài khoản mà Bạn có thể chọn trạng thái của sản phẩm trên web là: hiển thịhạ xuống hay chờ duyệt.
  •  Bạn tích chọn ô vuông ô vuông.png cho danh mục sản phẩm/dịch vụ và lựa chọn Danh sách địa điểm bán sản phẩm trên web. 

spdv - them spdv 4.png

Bước 3: Cập nhật mô tả chi tiết cho sản phẩm/dịch vụ 


spdv - them spdv 5.png


Bước 4:  Bạn lựa chọn hình ảnh cho Sản phẩm/Dịch vụ của mình bằng cách Chọn

tệp vài Tải lên hình ảnh của sản phẩm/dịch vụ đó


spdv - them spdv 6.png


Sau khi đã hoàn thành các bước trên, bạn nhấn nút Cập nhật. Vậy là bạn vừa hoàn thành thêm mới sản phẩm/dịch vụ.

Tuyệt vời! Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã hoàn tất quá trình thêm sản phẩm/dịch vụ.

Chúc bạn thành công!


Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!