Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi liên quan đến triển khai giải pháp

Office tools (OTS) và EPS khác nhau ở điểm nào?
OTS là bộ giải pháp EPS tiêu chuẩn với các tính năng newsfeed, mail, calendar, drive, support & customer & sales, tài chính
EPS là bộ giải pháp đầy đủ với tất cả các tính năng trong bộ giải pháp OTS và có thêm web (3 loại web), live chat, call center.

Khi tôi sử dụng office tools và muốn sử dụng thêm một hoặc nhiều tính năng của bộ EPS có được không? nếu có thì chi phí sẽ thế nào?
Khi đang sử dụng office tools, bạn có thể hoàn toàn yêu cầu kích hoạt thêm tính năng trong bộ EPS, khi ấy bạn được tính phí gia tăng theo từng ứng dụng, chi phí này có thể cao hơn chi phí trọn bộ EPS

Công ty tôi chỉ có 3 nhân sự thì có nên sử dụng eps hay không?
EPS được thiết kế làm môi trường tương tác trực tuyến cho tổ chức có từ 2 nhân sự làm việc trở lên, vậy nên công ty bạn có 3 nhân sự rất phù hợp để triển khai eps, sau này khi công ty gia tăng nhân sự, sẽ là một thuận lợi lớn.

Công ty tôi có 50 nhân sự, eps có phù hợp không?
Nền tảng EPS không giới hạn số lượng nhân sự, giải pháp đã tính đến quy mô 25.000 nhân sự cùng sử dụng đồng thời, tuy nhiên khi gia tăng số lượng nhân sự, công ty sẽ cần sử dụng hệ thống kỹ thuật, băng thông ở quy mô chuyên biêt hơn so với các gói cơ bản để đáp ứng khả năng hệ thống vận hành.


Những câu hỏi liên quan đến công nghệ, kỹ thuật

Tôi muốn hiểu rõ dung lượng cung cấp của các bộ sản phẩm EPS cung cấp là như thế nào.
Dung lượng cung cấp là dung lượng được tính theo toàn bộ giải pháp bao gồm: dung lượng mail, dung lượng file của drive, dung lượng cơ sở dữ liệu, dung lượng hình ảnh tải lên trong quá trình sử dụng và dung lượng của bộ cài đặt eps.
Tất cả được sử dụng chung dung lượng nhờ giải pháp share memory technology chúng tôi cung cấp.