Hướng dẫn quản lý trạng thái phòng.
Trạng thái phòng giúp bạn dễ dàng quản lý tình trạng hoạt động mà dịch vụ mình đang cung cấp. Để quản lý các trạng thái bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng bánh răng tại góc phải màn hình
he-thong-4.png
Bước 2: Tới cài đặt Booking & Services
he-thong-5.png

Bước 3: Quản lý trạng thái

2.png

Đây là các trạng thái được hiển thị sẵn để quản lý bạn chọn:
1) Chọn hình cây bút để chỉnh sửa.
2) Chọn hình thùng rác để xóa đi.
3) Nhấn chọn nút Thêm để thêm trang thái mới, sau đó bạn sẽ thêm các thông tin sau:

4.png
3a) Mã: kí tự in hoa viết tắt của tên trạng thái
3b) Tên trạng thái và màu sắc nhận dạng
3c) Mô tả ngắn trạng thái
3d) Thứ tự hiển thị trạng thái khi sử dụng
3e) Đặt làm trạng thái mặc định: Mặc định khi có đơn đặt dịch vụ mới .
      Hiển thị: trạng thái được sử dụng khi có chọn hiển thị ẩn đi khi không chọn
3f) Sau khi thêm các thông tin bạn cần chọn Lưu lại để các thông tin mới thêm được lưu lại.