Hướng dẫn cài đặt EPS Client

Bước 1: Bạn tải phần mềm theo đường dẫn sau: ecompany.vn/download/eps-client.zip

Bước 2: Sau khi tải về bạn đưa bộ cài đặt lên hosting windows để chạy như một website.

Tiếp theo, bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới + thông tin truy cập trên MSSQL Server

Sau khi đưa bộ phần mềm lên hosting, bạn truy cập website sẽ ra giao diện như sau:

Bước 3: Bạn điền các thông tin cần thiết theo biểu mẫu sau đó ấn [Kế tiếp]

Tiếp theo, bạn nhập đầy đủ thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu (đã tạo ở bước 2) và ấn [Cài đặt]

Thời gian cài đặt diễn ra rất nhanh (3-5 giây)

Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ hiển thị thông tin App setting, bạn chỉ cần copy đoạn mã đó và cập nhật vào trong tệp web.config là xong.

Chúc bạn cài đặt thành công.