Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Để truy cập vào hệ thống bạn đăng nhập bằng địa chỉ tên miền mà mình đã đăng ký (ví dụ: yeahcrm.ecompany.com.vn) rồi sau đó dùng thông tin tài khoản chúng tôi gửi cho bạn để đăng nhập vào phần mềm

DangNhap0.png


Bước 2: Sau khi bạn đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện chính như hình dưới đây

đăng nhập hệ thống 1.png


Như vậy là bạn đã đăng nhập thành công. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!