Hướng dẫn gắn đường dẫn
Sau khi thêm các thông tin trên menu, chân trang và trong các bài viết chi tiết của sản phẩm, tin tức.Bạn muốn gắn đường dẫn để đưa tới một trang chi tiết về thông tin trên menu hoặc các bài viết, bạn theo hướng dẫn dưới đây.
I) Thêm đường dẫn tại quản lý trang nội dung (Menu)
Bước 1: Tới  phần quản lý Menu
Ví dụ: Thêm mới một dường dẫn cho Menu tới Điện thoại - Máy tính bảng như hình trên bạn làm như sau:
1) Tới phân hệ Menu
2) Nhấn chọn chuột phải vào tên Menu cần thêm đường dẫn và chọn Cập nhật
7.png
Bước 2: Lấy đường dẫn và gắn.
- Trong mục chỉnh sửa bạn sẽ thêm đường dẫn tới trang chi tiết tại ô Liên kết. 
8.png
- Sau đó mở trang web lên và nhấp chọn vào trang chi tiết của sản phẩm, danh mục,...  để có thể lấy được đường dẫn. Tại đây theo ví dụ trên bạn chọn vào danh mục của Điện thoại - Máy tính bảng.
9.png

- Tại đây thanh tìm kiếm sẽ hiện ra đầy đủ đường dẫn mà bạn đang cần lấy. Tiếp theo bạn copy đường dẫn này như hình ảnh mô tả dưới. 
14.png


- Bạn trở lại trang quản lý và hoàn thiện gắn đường dẫn
13.png
 Bạn dán đường dẫn đã lấy vào mục Liên kết và chọn Cập nhật để hệ thống lưu lại thông tin bạn mới cập nhật.