Biểu đồ
Trong phân hệ "Tài chính", bạn chọn vào menu nhỏ "Biểu đồ":
bieu-do-1.png
Bạn có thể xem biểu đồ tổng doanh thu theo thời gian cũng như chi tiết các chỉ tiêu này theo các tiêu chí lọc như: Địa điểm bán hàng - kho hàng, nhóm thu chi, nhóm dịch vụ.
Bạn cũng có thể xem biểu đồ mức độ đóng góp của từng nhóm thu chi vào tổng chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận:
bieu-do-3.pngHãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!