Hướng dẫn sử dụng phân hệ đặt hàng
Như đã nói ở phần trước, phân hệ Đặt hàng giúp quản lý tất cả đơn hàng được đặt về, giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được hoạt động kinh doanh của mình. Hơn nữa đây cũng là công cụ tuyệt vời để giúp bạn gia tăng phát triển hệ thống nhanh và bền vững.

Hãy cùng trải nghiệm tính năng vô cùng tuyệt vời này! Bạn nhấp chuột chọn các mục bên dưới để dễ dàng quản lý đặt hàng

Module Đặt  hàng