Support online / Hỗ trợ trực tuyến / Tiếp nhận phản hồi, yêu cầu
EPS sẵn sàng đón nhận những ý kiến phản hồi, đóng góp trong quá trình quý khách sử dụng các giải pháp EPS cung cấp. Mọi thông tin, bạn vui lòng gửi về cho đội ngũ hỗ trợ eps theo biểu mẫu sau.
Lưu ý: chúng tôi sẽ ưu tiên phản hồi các ý kiến theo tứ tự thời gian tính từ thời điểm nhận.
Xem những câu hỏi thường gặp tại:
http://ecompany.vn/cau-hoi-thuong-gap-i-6454