Hướng dẫn lọc đơn đặt phòng
Sau khi bạn làm các thao tác như đặt, nhận trả phòng tại phân hệ Lễ tân ngay lập tức sẽ có một Phiếu đặt dịch vụ được lưu lại tại phân hệ Quản lý đặt phòng. Tại đây ban có thể sử dụng tính năng lọc để theo dõi các phiếu đặt dịch vụ này theo hướng dẫn dưới đây:
 
Bước 1: Tới phân hệ Quản lý đặt phòng
2018-07-11_3-21-45.png

Bước 2: Lọc phiếu đặt dịch vụ
quan-ly1.png

Tại đây chúng tôi cung câp cho bạn những điều kiên lọc bao gồm:
1) Lọc theo từng địa điểm tòa nhà/khách sạn
2) Lọc theo khoảng thời gian
3) Theo trạng thái phiếu đặt
4) Nâng cao
 
quan-ly6.png
      4a) Lọc theo phòng ban quản lý của công ty khách sạn của bạn.
      4b) Tìm các phiếu theo trạng thái nhân sự khởi tạo.
      4c)  Theo từng nhân viên làm việc tại quầy lễ tân hoặc nhân sự nào đó.
      4d) Để lấy ra những phiếu chưa thanh toán hết bạn chọn tại đây.
      4e) Lọc theo thời gian, ngày khởi tạo,cập nhật và hết hạn
      4f) Chọn Lọc để hệ thống hiểu các điều kiện bạn cần lọc
5) Cuối cùng bạn chọn hiển thị để màn hình hiển thị ra những phiếu đặt theo điều kiện lọc bạn đã chọn.
Tại đây bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc đã được cung cấp sẵn một lúc để lấy ra các thông tin theo yêu cầu.