Chào mừng bạn đến với ECOMPANY PLATFORM
Chào mừng bạn đến với ECOMPANY PLATFORM
Ecompany Platform Solution (EPS) là giải pháp cung cấp bộ công cụ làm việc văn phòng, công cụ quản lý kinh doanh và hỗ trợ tiếp thị dành cho tổ chức doanh nghiệp.

Các phiên bản EPS

EPS Online version 2021: là phiên bản chạy trên hệ thống dữ liệu ECOMPANY cung cấp, bạn có thể cài đặt bằng cách nhấn vào STORE

EPS Client version 2021: là phiên bản cho phép bạn triển khai EPS ở bất kỳ nhà cung cấp hosting nào, xem thêm tại đây