Hướng dẫn sử dụng Quản lý dịch vụ
Module này cho phép người quản lý nắm bắt và theo dõi được tất cả các dịch vụ của doanh nghiệp mình đang có với khách hàng. Chỉ với vài nhấp chuột, người quản lý có thể nắm bắt được số lượng dịch vụ, thông tin chi tiết của các dịch vụ đó, thời gian chi tiết bắt đầu và kết thúc của từng dịch vụ,...
Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.
  
1. Quản lý danh sách dịch vụ và lọc dịch vụ

Trong phân hệ Dịch vụ, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ các dịch vụ mà mình được quản lý. Từ đây, bạn có thể lọc dịch vụ trong danh sách của mình theo các tiêu chí như sau:

quan ly dich vu 1.png


Chọn nhóm dịch vụ": lọc đơn hàng theo nhóm dịch vụ đã cài đặt trước


quan ly dich vu 2.png


- Chọn loại dịch vụ": bạn có thể lựa chọn "sử dụng nhiều lần" hoặc "sử dụng 1 lần"


quan ly dich vu 3.png


Từ khóa": lọc theo bất kỳ từ khóa nào liên quan đến khách hàng TuKhoa.png


Trạng thái": lọc khách hàng theo trạng thái khách hàng đã cài đặt trước


quan ly dich vu 4.png2. Thao tác với dữ liệu dịch vụ:


Trên từng dịch vụ, hệ thống cung cấp cho bạn công cụ để có thể thao tác nhanh chóng bằng cách nhấp chuột phải chọn dịch vụ và lựa chọn một trong các thao tác bên dưới

   1. Gia hạn dịch vụ

   2. Gửi mail cho khách hàng

   3. Chia sẻ dịch vụ

   4. Thay đổi màu của dịch vụ

   5. Thay đổi trạng thái dịch vụ

   6. Xóa dịch vụ


quan ly dich vu 5.png


Như vậy là chỉ với một vài nhấp chuột, bạn đã có thể quản lý danh sách tất cả các dịch vụ của doanh nghiệp mình một cách mạch lạc và nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!