Hướng dẫn chia sẻ Email

Đối với một hệ thống dùng chung Email và được sử dụng với nhiều nhân sự thì việc chia sẻ Email từ nhân sự này sang nhân sự khác cũng là tính năng cẩn phải có.

Để chia sẻ Email cho các tài khoản trong hệ thống bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào mục chia sẻ

(1) Chọn Email mục tiêu cần chia sẻ bằng cách nhấn chuột phải

(2) Tiếp theo chọn vào mục Chia sẻ

 

 

Bước 2: Chia sẻ

Sau khi đã chọn chia sẻ ở Bước 1 trên màn hình sẽ hiển thị danh sách tài khoản bạn muốn chia sẻ và những tài khoản đang được phụ trách Email này.

(1) Chọn tài khoản mục tiêu muốn chia sẻ

(2) Nhấn chọn biểu tượng chuyển sang danh sách bên tay phải ( Dấu  để chia sẻ một tài khoản hoặc dấu  để chia sẻ toàn bộ tài khoản )

(3) Đây là các tài khoản đã được chia sẻ để xem xử lý Email

(4) Cài đặt thời gian có thể xem Email của tài khoản

         Tất cả ( Cài đặt tài khoản có thể nhận được tất cả các email của khách hàng )

        Thư này và các thư sau ( Thư này và các Email tiếp theo từ khách hàng đang chia sẻ gửi đến về sau ) 

         Thư này đến ngày ( Cài đặt này giúp bạn quản lý thời gian nhận)

 

Để hủy chia sẻ bạn hãy làm ngược lại như sau:

 

(5) Chọn tài khoản mục tiêu muốn hủy chia sẻ ( Dấu  để hủy chia sẻ một tài khoản hoặc dấu  để hủy chia sẻ toàn bộ tài khoản )

Cuối cùng bạn chọn (6) để Cập nhật.

 

Chỉ với những thao tác đơn giản trên các nhân sự nằm trong hệ thống của bạn đã được phân bổ Email để nhanh chóng phản hồi xử lý công việc trên Email.

Chúc các bạn thành công!