Hướng dẫn quản lý và xử lý các yêu cầu
Bạn cần chỉnh sửa phiếu đặt dịch vụ hay gia hạn thanh toán... cho những phiếu đặt này. Rất đơn giản bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây nhé

Bước 1: Tới phân hệ Quản lý đặt phòng
2018-07-11_3-21-45.png

Bước 2: Xử lý các yêu cầu chung
Đầu tiên đẻ thực hiện bạn nhấn chọn chuột phải tại một phiếu đặt dịch vụ cần xử lý.
quan-ly3.png

1) Xem và cập nhật: Giúp bạn xem lại thông tin chi tiết Phiếu đặt dịch vụ, tại đây bạn có thể chỉnh sửa được thông tin đối vơi những phiếu đặt có trạng thái khách trạng thái thành công.
pheiu.png
2) Copy link đặt dịch vụ: Sau khi chọn tính năng này bạn có thể dùng nó gửi tới cho khách hàng như một báo giá online, khách hàng có thể xem được báo giá này nhanh chóng thuật tiện.
hoadown.png
3) Thanh toán dịch vụ: Đối với những phiếu đặt dịch vụ chưa hoàn thành thanh toán bạn có thể xử lý thanh toán bằng cách chọn Thanh toán và điền thông tin theo hình dưới đây:
thanhtoan.png
4) Gia hạn dịch vụ: Nếu khách hàng của bạn đã sử dụng hết thời gian đã đặt và muốn gia han thêm bạn làm theo như hình dưới đây:
giahan.png
Tại phiếu gia hạn bạn cần chỉnh sửa thông tin thời gian cho theo yêu cầu sau đó và chọn Lưu lại để lưu thông tin đã gia hạn thêm.
5) Hủy phiếu đặt dịch vụ
6) Thay đổi trạng thái phiếu đặt dịch vụ
trangthai.png
bạn chọn trạng thái cần thay đổi và chọn lưu lại

6) In ấn: Đây là  tính năng giúp bạn in ra Phiếu đặt dịch vụ đã thành công như một hóa đơn bán hàng.
inan.png
Việc còn lại của bạn là kết nối với máy in và chỉnh sửa thông tin mặc định của phiếu in