Dữ liệu EPS gia tăng
Dữ liệu EPS gia tăng

Ở ecompany.vn, chúng tôi xóa bỏ sự phức tạp hiện có về dung lượng, giờ đây bạn không cần phải quan tâm đến đâu là dung lượng riêng cho email, dung lượng cho cơ sở dữ liệu, dung lượng files, dung lượng web, EPS mang đến giải pháp dữ liệu thông minh khi cùng một dung lượng giờ đây bạn có thể chia sẻ để sử dụng cho web, cho files, cơ sở dữ liệu và cả hệ thống email.

Dịch vụ không gian lưu trữ dữ liệu:

Ngoài dung lượng có sẵn khi sử dụng các giải pháp EPS, sau đây là bảng giá tăng thêm khi bạn sử dụng thêm dung lượng


 

+ 1GB

+2GB

+5GB

+10GB

Chi phí

(VND/ năm)

500.000 đ

950.000

2.200.000

4.000.000

Dung lượng

1GB

2GB

5GB

10GB


Lưu ý: chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)