Hướng dẫn quản lý logo và tiêu đề trang
Logo và tiêu đề được hiển thị bên ngoài website và phần mềm quản lý. Quản lý logo và tiêu đề trang là bạn đang tạo thương hiệu riêng cho trang web thông qua tên và hình ảnh nhận diện.

7.png

Để thay đổi bạn làm theo các hướng dẫn phía dưới
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng quản trị (hình bánh răng)

1.png

Bước 2: Bạn chọn vào mục Cấu hình chung
2.png

Bước 3: Thay đổi tên và hình ảnh logo

3.png

 1) Sửa tiêu đề trang
 2) Click vào Chọn tệp  để lấy hình ảnh lên từ máy tính của bạn
Cuối cùng bạn chọn Lưu thông tin để hệ thống cập nhật thông tin bạn mới tải lên.

* Lưu ý: Bên cạnh tiêu đề trang là hình logo đại diên thương hiệu eCompany của chúng tôi. Vì vậy hình ảnh logo này quý khách không được thay dổi 

Chỉ với 3 bước trên thật dễ dàng để bạn thay đổi thương hiệu cho website và hệ thống quản lý của mình. Chúc các bạn thành công!.