Hướng dẫn sử dụng tính năng Thêm mới khách hàng
Thông tin khách hàng là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, là nền móng, giá trị cốt lõi để doanh nghiệp phát triển. EPS Sales Online  cho phép doanh nghiệp lưu trữ các thông tin khách hàng và lấy ra sử dụng bất cứ khi nào cần thiết. Tất cả các thông tin của khách hàng như: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, nhu cầu,... của khách hàng đều được lưu trữ lại và được bảo mật tuyệt đối.

Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.Bạn có thể thêm mới khách hàng trực tiếp như hướng dẫn dưới đây, sử dụng form hoặc nhập danh sách khách hàng vào hệ thống từ file excel


Bước 1: Trong Khách hàng, bạn lựa chọn nút Thêm để thêm mới khách hàng


Them kh 1.png


Bước 2: Bạn điền các thông tin khách hàng như: họ tên, thông tin liên hệ, thông tin doanh nghiệp,... và chọn Hiển thị rồi nhấp chuột vào nút LƯU như hình minh họa dưới đây

Them kh 2.pngSau khi Lưu thông tin thành công, thông tin khách hàng sẽ hiển thị trên hệ thống như hình dưới đây


Them kh 3.png


Như vậy là bạn đã hoàn tất thêm mới khách hàng vào hệ thống. Chúc bạn thành công!
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.