Trung tâm trợ giúp & Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Chào mừng bạn đến với trung tâm chăm sóc khách hàng của eCompany Platform. Tại đây chúng tôi giúp bạn nắm được các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cũng như những lợi ích mà bạn nhận được khi sử dụng dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi mang đến cho bạn.

Các nội dung trợ giúp được chúng tôi sắp xếp theo chủ đề giúp bạn dễ dàng tìm kiếm nhanh chóng.

Hãy chọn các nội dung sau để được hướng dẫn. 

number1.png 

Cài đặt


Hướng dẫn cài đặt


 

·      


number2.png

Hướng dẫn đăng nhập / người dùng / phân quyền

Đăng nhập hệ thống


Thiết lập tổ chức doanh nghiệp


Tạo người dùng


 Phân quyền người dùng

                                       

·       

number3.png

Quản lý Khách hàng & Bán hàng

 

Sơ đồ Hướng dẫn sử dụng


Bắt đầu sử dụng Custormer & Sales


Tổng quan


Quản lý khách hàng


Quản lý báo giá


Quản lý bán hàng

 

Quản lý web


Quản lý dịch vụ

 

Quản lý hàng hóa/kho hàng


Maketing


Thiết lậpnumber4.png
Web(Shop online)

       

Quản lý trang nội dung


Quản lý sản phẩm


Quản lý đặt hàng


Thiết lập
     

 

number5.png
Lịch làm việc

Lập lịch làm việc


Tạo lịch làm việc với khách hàng


Quản lý lịch làm việc nhân sự


    


 

·      - 


number6.png
Workplace & Livechat 

       

Sử dụng Workplace & Livechat

number7.pngBảng tin doanh nghiệp

       

Quản lý tin tức 

number8.png
Company Drive

          

Thiết lập thư viện


Thiết lập dữ liệu cho bộ phận


Tính năng chia sẻ file


Xem tài liệu trực tuyến

       

number9.png Email

       

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Email


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Form hỗ trợ