Hướng dẫn quản lý sản phẩm/dịch vụ
Tính năng Quản lý sản phẩm/dịch vụ trong EPS chính là việc bạn lên danh sách sản phẩm một cách chi tiết để quản lý sản phẩm trên website của mình.
Để quản lý sản phẩm trên website bạn làm theo 3 bước sau:
Bước 1: Truy cập vào hệ thống và nhấp chuột vào biểu tượng Web ở phía góc phải phía trên màn hình

chọn web.png


Bước 2: Trong phân hệ Sản phẩm/Dịch vụ  bạn sẽ quản lý tất cả những sản phẩn trên Website của mình tại đây


san pham dich vu.png


Bước 3: Bạn có thể tiến hành lọc sản phẩm theo các tiêu chí dưới đây:

1. Chọn theo phòng ban: Lựa chọn sản phẩm chi tiết đến từng phòng ban, nhân sự.

Để chọn phòng ban, bạn tích vào ô vuông ô vuông.png để lựa chọn phòng ban phù hợp. Rồi bạn nhấn đúp chuột trỏ ra ngoài để chọn theo nhân sự trong phòng ban đó.

2. Chọn theo Nhóm dịch vụ web đã cài đặt trước

3. Chọn loại dịch vụ sử dụng một lần hoặc sử dụng nhiều lần  

4. Từ khóa: lọc theo bất kỳ từ khóa nào liên quan đến Sản phẩm/dịch vụ  TuKhoa.png

5. Hiển thị trên web:  Chức năng dành riêng cho những tài khoản được cấp quyền truy cập để có thể lọc trạng thái sản phẩm đang ẩn, chờ xác nhận hay đã hiển thị trên web.

Sau khi đã lựa chọn các tiêu chí phù hợp bạn chọn Hiển thị  để hoàn tất lọc theo các tiêu chí Sản phẩm/Dịch vụ mình cần quản lý.


spdv_quanlyspdv-3.pngBước 4: Bạn có thể quản lý bằng chuột phải vào sản phẩm để quản lý theo:


  1. Thêm mới sản phẩm  

  2. Xem và cập nhật sản phẩm 

  3. Ẩn sản phẩm 


spdv_quanlyspdv-4.pngNhư vậy là chỉ với một vài nhấp chuột, bạn đã có thể  quản lý sản phẩm/dịch vụ  một cách rõ ràng và nhanh chóng.


Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!