Điều khoản cung cấp & sử dụng Dịch vụ
Chào mừng bạn đến với Ecompany Platform Solution (EPS). Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (Dịch vụ). Dịch vụ được cung cấp bởi Ecompany Platform.
Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

Chúng tôi sẽ có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu riêng về sản phẩm. Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách mà chúng tôi cung cấp trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo quy định của Luật pháp cho phép. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là vi phạm.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, lưu trữ, gửi nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung đó. Trong quy định của chúng tôi, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Bảo mật thông tin & bảo mật dữ liệu

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả các sản phẩm/ dịch vụ Có phí và Miễn phí đều có chế độ bảo mật như nhau.

EPS cam kết không có bất cứ can thiệp nào đến thông tin và dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi cam kết không cung cấp nội dung của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ bạn. Mọi thông tin và dữ liệu của bạn đều được bảo mật và riêng tư.

Nâng cấp & các dịch vụ gia tăng

EPS có thể tự động nâng cấp các chức năng và giao diện nếu thấy cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng (áp dụng với phiên bản trực tuyến (online)). Đối với những nâng cấp phiên bản, EPS chỉ nâng cấp cho người dùng có trả phí.

Phần mềm EPS Sales Online 1$ có dung lượng sử dụng tối đa là 250 MB. Khi sử dụng hết dung lượng này, người dùng được yêu cầu nâng cấp lên gói PRO với dung lượng tối đa 5BG để sử dụng. Chi tiết tại đây.

Nếu bạn muốn website (thuộc EPS Sales Online) hoạt động trên tên miền và không gian lưu trữ dữ liệu (hosting) riêng, bạn có thể đăng ký với chúng tôi theo bảng giá dịch vụ gia tăng.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

Trong mọi trường hợp, EPS không chịu trách nhiệm cho những mất mát, thiệt hại,.. không thể dự đoán được hoặc đến từ thiên tai, địch họa,... hoặc đến từ phía người dùng.

Về các điều khoản này
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Điều khoản cung cấp & sử dụng Dịch vụ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.