Hướng dẫn sử dụng tính năng Lọc nâng cao dịch vụ

Tính năng lọc nâng cao dịch vụ cho phép các tài khoản được phân quyền (thường là tài khoản của những nhân sự quản lý) lọc dịch vụ của bất kỳ nhân sự nào trong phòng ban mình quản lý. Người quản lý nắm được mọi thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của từng khách hàng, thời gian bắt đầu và kết thúc của từng dịch vụ đó,... Mặt khác, người quản lý có thể lọc các dịch vụ theo bất kỳ tiêu chí về thời gian nào để có kế hoạch chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ đó phù hợp và đúng lúc.


Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.


Để sử dụng tính năng này, mời làm làm theo hướng dẫn dưới đây


Trong Dịch vụ, bạn nhấp chuột vào Nâng cao, lựa chọn Phạm vi (phòng ban, tài khoản, thời gian lọc,điểm bán hàng,...), lựa chọn một hoặc nhiều nhân sự bằng cách tích vào ô vuông ô vuông.png trước tài khoản và nhấp Lọc để hoàn tất.


Để chọn Lọc theo thời gian, bạn tích vào ô vuông ô vuông.png để lựa chọn tiêu chí thời gian phù hợp (lọc theo ngày tạo, lọc theo khoảng thời gian, lọc theo ngày hết hạn,...) rồi chọn khoảng thời gian bạn muốn và nhấp chuột vào Lọc để hoàn tất.


Để lọc theo Điểm bán hàng bạn chọn điểm bán hàng, tích vào ô vuông ô vuông.png chọn điểm bán hàng bạn muốn lọc. Sau cùng nhấn chuột vào Lọc để hoàn tất. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp lọc cả ba yếu tố nhân sự, thời gian và điểm bán hàng một cách đồng thời.


loc nang cao dv.png

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình lọc dịch vụ theo một hoặc nhiều tài khoản người dùng hoặc theo tiêu chí thời gian một cách nhanh chóng và rất đơn giản.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!