Dịch vụ tùy chỉnh phần mềm, gia tăng tính năng ứng dụng
Dịch vụ tùy chỉnh phần mềm, gia tăng tính năng ứng dụng
EPS được thiết kế để đáp ứng tối đa các nhu cầu về môi trường công việc, quản lý kinh doanh và hỗ trợ tiếp thị, bán hàng cho tổ chức của bạn, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng đến 95% các bài toán quản lý.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn gia tăng thêm các tính năng so với những ứng dụng hiện có, bạn có thể sử dụng dịch vụ tùy chỉnh phần mềm do ECOMPANY cung cấp, những dịch vụ cung cấp bao gồm

- Thay đổi giao diện website
- Thay đổi tính năng ứng dụng/website
- Viết thêm ứng dụng theo yêu cầu
- hoặc những yêu cầu khác.

Khi bạn có yêu cầu riêng, xin vui lòng liên hệ trực tuyến tại: http://ecompany.vn/trung-tam-ho-tro-truc-tuyen-i-6422 

Hotline: 0908090503