Hướng dẫn thêm danh mục tin tức

Danh mục tin tức là danh sách đầy đủ của tất cả các tin tức công ty cửa hàng bạn đã đăng lên trang và có nhiệm vụ phân hệ các tin tức theo từng mục khác nhau. Để thêm mới danh mục bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây. 

Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Web

 trangchu.pngBước 2: Bạn tìm đến phân hệ Thông tin/ Tin tức và làm các thao tác sau:


image004.png

  

           1)    Bạn chọn phân hệ Thông tin/ Tin tức

           2)    Tiếp theo bạn chọn “Danh mục”

           3)    Chọn “Thêm”


Bước 3: Thêm mới danh mục tin tức


dm-3.png    
 
 1) 
Tên danh mục tin tức mới

         2) Mô tả danh mục

         3) Thứ tự hiển thị của danh mục trên trang tin tức

        4) Hiển thị trên trang chủ ( danh mục được hiển thị tại trang tin tức) và Hiển thị ( danh mục tin tức được hiển thì trên trang )

         5) Cuối cùng bạn chọn “Cập nhật” để lưu lại danh mục mới được khởi tạo


Trên đây là hướng đẫn tạo mới một danh mục tin tức. Chúc các bạn thành công.