Hướng dẫn quản lý nhóm dịch vụ
Nhóm dịch vụ giúp bạn tổng hợp các dịch vụ đang cung cấp có cùng tính chất với nhau để bạn dễ dàng quản lý. Dưới đây là hướng dẫn giúp ban quản lý các nhóm dịch vụ:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng Booking & Services
home.png

Bước 2: Thêm mới nhóm dịch vụ
nhom-1.png
1) Chọn phân hệ Sản phẩm/Dịch vụ
2) Tới thư mục Nhóm dịch vụ
3) Nhấn chọn nút Thêm tại góc phải màn hình
- Thêm các thông tin nhóm mới
nhom-2.png

1) Mã nhóm: Kí tự in hoa viết tắt theo tên nhóm
2) Tên nhóm
3) Mô tả ngắn về nhóm
4) Thứ tự hiển thị, hiển thị hoặc ẩn
5) Cuối cùng bạn chọn cập nhật để hệ thống lưu lại.

Bước 3: Quản lý chỉnh sửa
nhom-3.png
Đầu tiên bạn chọn chuột phải vào nhóm cần xử lý
1) Chỉnh sửa các thông tin nhóm
2) Ẩn nhóm khi không sử dụng
Nếu bạn muốn hiển thị lại nhóm đã ẩn đi bạn làm như sau:
nhom-5.png
- Chọn trạng thái Ẩn
- Nhấn chọn hiển thị để lấy ra những nhóm đang ẩn
- Chọn khôi phục để hiển thị lại nhóm
- Hoặc xóa vĩnh viễn để nhóm không còn lưu trên hệ thống.

Trên đây là hướng dẫn giúp bạn quản lý nhóm dịch vụ. Chúc các bạn thành công!