Gửi thông báo
Đây là một tính năng cho phép gửi thông báo đến người quản lý hay người chức trách nhiệm vụ biết được thông tin khi có "Khách hàng mới""Cơ hội mới""Đơn hàng mới" hoặc "Khi có gia hạn" được nhập lên phần mềm YeahCRM. Giúp người quản lý nắm được tình hình khách hàng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn  biểu tượng “CRM”

Biểu tượng YeahCRM.jpg

Bước 2Bạn chọn vào module "Quản trị"

ModuleQuanTri1.jpg


Bước 3: Trong phần "Cài đặt" bạn chọn mục "Gửi thông báo"

  • Ở vị trí số "1.Cấu hình gửi mail" bạn sẽ lựa chọn mail gửi đi từ "Cấu hình gửi mail (SMTP)" đã được cài đặt sẵn sao cho phù hợp
  • Ở vị trí số "2.Khi có khách hàng mới" đây là nơi để bạn nhập một hoặc nhiều email của người sẽ nhận được thông báo từ mail đã được cấu hình ở vị trí số "1.Cấu hình gửi mail" khi có khách hàng mới được nhập lên phần mềm YeahCRM
  • Ở vị trí số "3.Khi có cơ hội mới" tương tự như ở vị trí số "2.Khi có khách hàng mới" nhưng người nhận sẽ được thông báo khi có Cơ hội mới được nhập lên phần mềm YeahCRM
  • Ở vị trí số "4.Khi có đơn hàng mới" tương tự như ở vị trí số "2.Khi có khách hàng mới" nhưng người nhận sẽ được thông báo khi có Đơn hàng mới được nhập lên phần mềm YeahCRM
  • Ở vị trí số "5.Khi có gia hạn" tương tự như ở vị trí số "2.Khi có khách hàng mới" nhưng người nhận sẽ được thông báo khi có Gia hạn mới được nhập lên phần mềm YeahCRM
  • Sau khi đã nhập xong email người nhận bạn nhấn "Lưu thông tin" để khi có thông báo mới hệ thống sẽ tự gửi mail vào email người người quản lý hoặc có chức trách nhiệm vụ

GuiThongBao.jpgĐừng ngại ngần Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ