EPS GIỚI THIỆU
Giải pháp phần mềm doanh nghiệp giao diện đẹp là đam mê của chúng tôi. Tại EPS Solution chúng tôi tạo ra các phần mềm tuyệt vời giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng phần mềm là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ và đôi tay.

Cũng như việc xây dựng phần mềm đẹp, con người và văn hóa doanh nghiệp là tài sản của chúng tôi. Những kỹ sư của chúng tôi với hàng chục năm kinh nghiệm và đam mê công việc để xây dựng sản phẩm phần mềm ở tầm nghệ thuật. Khi bạn chọn EPS Solution, bạn không chỉ chọn một sản phẩm hay một bộ công cụ phần mềm, bạn còn nhận được sự cam kết phát triển không ngừng để làm hài lòng bạn.

Tập trung vào những gì cần thiết

Chúng tôi tập trung vào nghiên cứu và phát triển giải pháp để đạt đến mức độ tinh gọn và đặc biệt hữu dụng, hầu hết số tiền bạn chi trả được đầu tư để đạt mục tiêu này.

Chúng tôi tập trung vào sự phát triển của bạn bởi vì eps  tin rằng bạn phát triển thì eps solution phát triển cùng bạn. Bạn sẽ không thấy chúng tôi tìm kiếm sự trung thành của khách hàng bằng các hợp đồng nhiều năm hoặc cố gắng upsell để bán được nhiều hơn.

Tại EPS, chúng tôi trung thành với cách tiếp cận nhẹ nhàng, do vậy bạn sẽ không tìm thấy một tư vấn bán hàng thúc ép bạn sử dụng giải pháp, bạn sử dụng sản phẩm trong thời gian trải nghiệm 30 ngày, sau đó bạn nhận ra sự tinh tế, tính dễ dùng, hiệu quả thực sự của giải pháp EPS
và sự tận tụy của EPS Team, khi đó quyết định là ở bạn để sử dụng eps cho tổ chức của mình.

Tập trung vào doanh nghiệp với tầm nhìn toàn cầu

EPS Solution tập trung vào các doanh nghiệp, chúng tôi chỉ phục vụ doanh nghiệp. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn vừa chuyên sâu vừa độc lập để phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ tập trung vào đăc trưng riêng của doanh nghiệp trong 1 địa phương, eps hướng đến góc độ toàn cầu trong phát triển giải pháp.


EPS không được xây đựng trong một ngày!
Giải pháp được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của các chủ đoanh nghiệp theo thời gian, từ 2017.

2020
Mail / email doanh nghiệp hoạt động ngay trong eps
Support system / hệ thống hỗ trợ khách hàng trực tuyến

2019
Newsfeed /  phiên bản nâng cấp của News
Website /  cung cấp 3 loại web cho doanh nghiệp: web giới thiệu doanh nghiệp, web thông tin và ecommerce shop.
Call Center /  tổng đài điện thoại voiceip

2018
Calendar / lịch làm việc
LiveChat / chat trên website
Workplace / chat nội bộ

2017
Company Drive / tài liệu doanh nghiệp
Customers & Sales / quản lý khách hàng & bán hàng
News / bảng tin doanh nghiệp
Finance / tài chính cơ sở